Szkolenie ADR online

Szkolenie stanowiskowe działu 1.3 Umowy ADR

Szkolenie stanowiskowe osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych dział 1.3 Umowy ADR

69,90 zł

Zapisz się na kurs

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie

Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu, wskazanych w dziale 1.4, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Zakres szkolenia

 1. Rodzaje transportu
 2. Uczestnicy łańcucha logistycznego
 3. Towary niebezpieczne i podstawowe pojęcia
 4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, opakowania, magazynowanie
 5. Sposób przewozu towarów niebezpiecznych
 6. Dokumentacja i karta charakterystyki
 7. Oznakowanie jednostki transportowej
 8. Wyposażenie awaryjne
 9. Dział 1.10
 10. Pierwsza pomoc

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

 • Pracownicy, przed podjęciem swoich obowiązków, powinni zostać przeszkoleni, zgodnie z przepisami rozdziału 1.3.2, a czynności, które nie były objęte ukończonym szkoleniem mogą wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej. Należy również uwzględnić wymagania szkoleniowe dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych określone w dziale 1.10.
 • Pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • Pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadające ich odpowiedzialności i obowiązkom.
 • Pracownicy powinni przejść szkolenie na temat zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, powinny być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokumenty powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres ustalony przez właściwą władzę. Powinny być one weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

Masz pytania? FAQ

Dla kogo są szkolenia?

Przeznaczone dla osób uczestniczących w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych. Dotyczy to więc także magazynierów, pracowników biura przygotowujących odpowiednie dokumenty czy też osób prowadzących nadzór nad przewozem. Należy pamiętać także, że obowiązek ten dotyczy także firm, które zajmują się towarami nadawanymi na różnego rodzaju wyłączeniach, np. 1.1.3.6 lub LIMITED QUANTITY.

Przepisy umowy ADR wskazują

„Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.”

Jak uzyskać dostęp do mojego szkolenia

Aby uzyskać dostęp do szkolenia stanowiskowego należy przejść proces rejestracji. Dane wpisane podczas rejestracji są wymagane do wygenerowania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiskowego. Po dokonaniu rejestracji należy uiścić opłatę za szkolenie stanowiskowe.

Czy istnieją wymagania wstępne lub językowe?

Nie ma żadnych wymagań wstępnych, na tą chwile dostępna jest wersja w języku polskim

Czy mogę wziąć udział w wielu kursach?

Niebawem będzie to możliwe😊

Moja płatność nie została zrealizowana. Co robić?

Proszę o sprawdzenie czy środki z konta zostały pobrane. Jeśli tak się stało proszę o kontakt telefoniczny z naszym biurem.

Jak zacząć korzystać z szkolenia?

Zobacz instrukcję > Klik

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
0