Przepisy prawne i umowy międzynarodowe

Przepisy prawne i umowy międzynarodowe
regulujące przewóz towarów niebezpiecznych.

W celu przeciwdziałania zdarzeniom (awariom) oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków przewóz towarów niebezpiecznych jest uregulowany przepisami prawa.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przewóz drogowy towarów niebezpiecznych są:
  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.
  • Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. ( Dz. Urz. UE L 260 z dnia 30.09.2008 r. )
  • Ustawa z dnia 6 września o 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1834, z późn. zm.)

Międzynarodowe przepisy towarów niebezpiecznych uregulowane są w przepisach Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Transportu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 roku pod auspicjami Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, opracowanej i wydanej przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Umowa obowiązuje obecnie w 51 krajach. Polska ratyfikowała Umowę ADR w 1975r. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych reguluje obowiązek dotyczący szkoleń uczestników transportu.

Szkolenie stanowiskowe dział 1.3 umowy ADR powinny odbyć osoby, które są związane z przewozem towarów niebezpiecznych odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Niniejsze wymaganie dotyczy:

  • pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku;
  • wydających przesyłki, zatrudnionych w firmach spedycyjnych;
  • kierowców przewożących towary niebezpieczne w ilościach nie wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej. Szkolenie dotyczy również osób związanych z przewozem towarów pakowanych w ilościach wyłączonych i ograniczonych.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z bezpiecznymi zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi oraz procedurami ratowniczymi.

Przejdź do kursu
Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
0