5.00(8)

Szkolenie stanowiskowe dział 1.3 Umowy ADR

  • Kategorie Kursy
  • Czas trwania 2h
  • Suma zarejestrowanych 133

Opis

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych dział 1.3 Umowy ADR

Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu, wskazanych w dziale 1.4, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Pracownicy, przed podjęciem swoich obowiązków, powinni zostać przeszkoleni, zgodnie z przepisami rozdziału 1.3.2, a czynności, które nie były objęte ukończonym szkoleniem mogą wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej. Należy również uwzględnić wymagania szkoleniowe dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych określone w dziale 1.10.

Pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

Pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadające ich odpowiedzialności i obowiązkom.

Pracownicy powinni przejść szkolenie na temat zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, powinny być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokumenty powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres ustalony przez właściwą władzę. Powinny być one weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

Tematy tego kursu

128Lekcje2h

I. Towary niebezpieczne – czym są?

Tytuł – wstęp
Definicja
Skąd mam wiedzieć czy jest to towar niebezpieczny w myśl przepisów Umowy ADR?
Gdzie znajdę numer UN? cz. 1
Gdzie znajdę numer UN? cz. 2
Opakowania
Regulacje prawne
Zapisy podstawy prawnej w Umowie ADR
Odpowiedz na pytania i sprawdź swoją wiedzę

II. Podstawowe pojęcia

III Rodzaje transportu – regulacje prawne

IV. Karta charakterystyki

V. Sposób przewozu towarów niebezpiecznych

VI. Oznakowanie jednostki transportowej

VII. Wyposażenie awaryjne

VIII. Dokumentacja

IX. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

X. Obowiązki uczestników łańcucha logistycznego

XI. Opakowania

XII. Zwolnienia

XIII. Magazynowanie

XIV. Dział 1.10

XV. Pierwsza pomoc

Dziękujemy

Opinie studentów

5.0

Total 8 Ratings

5
8 Oceny
4
0 Ocena
3
0 Ocena
2
0 Ocena
1
0 Ocena

Super

OK

:D

polecam !

Elegancko!

Super!

Super kurs! polecam!

Polecam! Doskonale przygotowane pod każdym względem!

69,90 
Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
0