E-dinudis

Polityka prywatności Dinudis Sp z o.o.

Polityka prywatności firmy Jakub Dinudis​

Informacja ogólna

Ochrona danych osobowych jest w Dinudis Sp. z o.o.  (dalej: „DINUDIS”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez nas działania dotyczące Twoich danych osobowych.

Dokument ten ma także na celu poinformować Cię o Twoich przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Dinudis Sp. z o.o.  wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie przekazania przez Ciebie danych osobowych.

Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Dinudis  poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.

Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP).

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dinudis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pilczyckiej 163, 54-144 Wrocław. Oznacza to, że Dinudis Sp. z o.o.  decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

Klient firmy Dinudis Sp. z o.o. lub inny klient

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dinudis Sp. z o.o. 54-144 Wrocław ulica Pilczycka 163, z dopiskiem „Dane osobowe”;
 • przez e-mail: szkolenia@e-dinudis.pl

Wszystkie inne osoby niż klienci firmy Dinudis Sp. z o.o.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dinudis Sp. z o.o. 54-144 Wrocław ulica Pilczycka 163  z dopiskiem „Dane osobowe”;
 • przez e-mail: szkolenia@e-dinudis.pl
 • telefonicznie pod numerem: 505877894

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z firmą Dinudis Sp. z o.o. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych najczęściej występujących kategorii osób.

Wymienione poniżej kategorie osób nie stanowią wszystkich kategorii osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie powyżej.

Jeżeli należysz do którejś z wymienionych poniżej kategorii osób, może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Informacje wspólne dla wszystkich kategorii osób wskazanych w dalszej części polityki prywatności

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez firmę Dinudis np. do zawarcia z nami umowy, wzięcia udziału w naszym szkoleniu lub rozpatrzenia Twojej sprawy.

Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii osób wskazanych niniejszej polityce prywatności, powyższa lista podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, została przez nas uzupełniona w niezbędnym zakresie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG.

Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługujące Ci prawa zostały szczegółowo opisane w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”

Osoba odwiedzająca nasze serwisy internetowe lub korzystająca z naszych aplikacji mobilnych bez logowania/ rejestracji

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu internetowego lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach.

Przetwarzamy również dane dotyczące Twojej aktywności na stronach naszego serwisu internetowego lub w aplikacji, jak na przykład informacje o preferowanych przez Ciebie aktywnościach lub miejscach podejmowania aktywności. Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony).

Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy również dane dotyczące Twojej lokalizacji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W celu świadczenia dla Ciebie usługi dostępu do naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z firmą Dinudis., tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych serwisów oraz prowadzeniu statystyki najczęściej przeglądanych zasobów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie danych o lokalizacji przetwarzamy Twoje dane w celu zaprezentowania Ci w wyszukiwarce obiektów dostępnych na platformie e-dinudis.pl, które znajdują się najbliżej Twojej lokalizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej przetwarzamy Twoje dane przez okres gdy dane te są zapisane w logach serwera.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszych serwisów lub aplikacji mobilnych, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Osoba korzystająca z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych jako zarejestrowany użytkownik

Jeżeli korzystasz z naszych serwisów lub aplikacji mobilnych jako zarejestrowany użytkownik, zastosowanie do Ciebie znajdują odpowiednio także informacje ogólne powyżej.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Jeżeli zakładasz konto w jednym z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych, przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w serwisie lub aplikacji oraz dotyczące Twojej aktywności (np. dane dotyczące odwiedzanych stron i podstron naszych serwisów internetowych, ilość spędzanego na nich czasu itp.) na stronach naszego serwisu lub w aplikacji.

Może się zdarzyć, że żeby skorzystać z pewnych funkcjonalności w serwisie lub aplikacji, będziemy Cię prosili o podanie szczególnych kategorii danych np. danych o posiadanych uprawnieniach (np. w przypadku usług szkoleniowych zarezerwowanych dla danej grupy specjalistów).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W celu świadczenia dla Ciebie usługi prowadzenia konta w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z firmą Dinudis Sp. z o.o. , tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi zbieramy szczególne kategorie danych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi

W celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku, jeżeli korzystanie z naszego serwisu lub aplikacji mobilnej jest odpłatne. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

W celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta w naszym serwisie lub aplikacji mobilnej – do czasu usunięcia przez Ciebie konta;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń

Komu przekazujemy Twoje dane?

Oprócz podmiotów wymienionych powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie konta w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, operatorom portali społecznościowych, a w przypadku, jeżeli korzystasz z naszych odpłatnych usług, również operatorom płatności i podmiotom wspierającym nas w windykacji należności.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszego serwisu lub aplikacji jako zarejestrowany użytkownik, Twoje dane przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz poniżej w sekcji „Marketing”.

Uczestnik naszego konkursu lub loterii

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Zakres danych osobowych, które od Ciebie zbieramy na potrzeby przeprowadzania konkursu lub loterii zależy od charakteru i zasad danego konkursu lub loterii. Informacje na ten temat zostaną Ci udzielone, gdy będziesz przystępować do danego konkursu lub loterii.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W celu przeprowadzenia konkursu lub loterii, w tym wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagród, publikacji danych osobowych zwycięzcy oraz rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń dotyczących Twojego udziału w danym konkursie lub loterii na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku wygrania nagrody. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania konkursu lub loterii, w której bierzesz udział. W niektórych przypadkach możemy jednak przechowywać te dane dłużej:

 • W celu rozpatrzenia Twojej reklamacji lub roszczenia dotyczącego Twojego udziału w konkursie lub loterii – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i obronie przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie opisane w sekcji „Marketing” niniejszej polityki prywatności.

Strona umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o.  albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z firmą Dinudis, np. przedstawiciel kontrahenta

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy. Przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące pełnionej przez Ciebie funkcji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. – w celu realizacji umowy, której jesteś Stroną. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. – w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu jej realizacji. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z podmiotem z nami współpracującym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 • W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • W celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również dostawcom dodatkowych usług dostępnych w związku ze współpracą z nami (np. usługi szkoleniowe).

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś na to zgodę, Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w sekcji „Marketing”.

Osoba kontaktująca się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe dostępne w naszych serwisach internetowych lub aplikacjach mobilnych, kontakt telefoniczny z naszą Infolinią, kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej, chatbota, lifechat.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi. Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej, stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO).

W celu dokonania analiz zgłoszonych spraw i poprawy jakości świadczonej przez nas obsługi osób kontaktujących się z nami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zapewniania jak najwyższej jakości obsługi osób kontaktujących się z nami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • W celach związanych z obsługą zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;
 • w celu dokonania analiz i poprawy jakości obsługi osób kontaktujących się z nami – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również podmiotom zarządzającym aplikacjami zewnętrznymi służącymi do obsługi osób kontaktujących się z nami np. chatbot, livechat i operatorom portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywana od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie opisane w sekcji „Marketing”.

Marketing

Ogólne informacje

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od okoliczności, takich jak rodzaj naszej relacji z Tobą (np. czy zarejestrowałeś się w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej lub czy tylko przeglądasz naszą stronę internetową) oraz od zgód, które ewentualnie nam udzielisz.<.p>

Nasze działania marketingowe mogą obejmować marketing bezpośredni (polegający na przedstawieniu Ci oferty lub reklamy za pomocą kanału komunikacji takiego jak np. e-mail czy telefon), prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dla potrzeb marketingu bezpośredniego dokonujemy również profilowania.

Marketing online

Jeśli odwiedzasz nasze serwisy internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, przetwarzamy Twoje dane osobowe (przede wszystkim adres IP, identyfikatory plików cookies, informacje o lokalizacji) w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii służących nam do celów marketingowych. Wówczas będziemy rejestrować, z jakimi treściami zapoznałeś/-aś się na naszych stronach lub w naszych aplikacjach mobilnych. Wykorzystamy te informacje do wyświetlania Ci reklam lub ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie treści, które przeglądałeś/-aś. Ponadto gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji i zalogujesz się na swoje konto, zebrane informacje o przeglądanych przez Ciebie treściach będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.
 • jeśli zgodzisz się na użycie przez nas informacji o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona) dla celów marketingowych. Wówczas będziemy mogli wyświetlić Ci reklamę lub ofertę dopasowaną do Twojej lokalizacji. Ponadto gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji i zalogujesz się na swoje konto, informacje o lokalizacji będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci dopasowanych reklam i ofert, w związku z Twoją zgodą na użycie plików cookies lub podobnych technologii lub – w danym wypadku – w związku z Twoją zgodą na użycie przez nas informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych:

 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Komunikacja marketingowa za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon)

Użytkownik platformy www.e-dinudis.pl lub użytkownik zarejestrowany w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej

Jeśli jesteś użytkownikiem platformy e-dinudis.pl lub użytkownikiem zarejestrowanym w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe, które nam podajesz (np. w formularzu rejestracyjnym, w umowie) lub które zbierzemy w toku Twojej aktywności na platformie w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej przetwarzamy w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

Jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. Prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji. Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w niniejszej polityce.

Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Osoba nie będąca naszym użytkownikiem lub klientem

Jeśli nie będąc naszym użytkownikiem lub klientem udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych np. jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy i zaznaczysz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej na swój e-mail, prowadzone przez nas działania marketingowe, w tym marketing bezpośredni, będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.  Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

 • naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami firmy Dinudis Sp. z o.o. , które są oferowane Tobie jako dodatkowe pakiety.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji. Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Strona umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z firmą Dinudis, np. przedstawiciel Klienta, Partnera

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. albo przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z firmą Dinudis Sp. z o.o. , np. przedstawicielem Klienta, Partnera, to możesz udzielić nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, oraz na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe, które podasz nam (np. w formularzu zapytania lub w umowie), przetwarzamy w następujących celach marketingowych:

 • dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących własnych produktów i usług firmy Dinudis Sp. z o.o. oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami, które są Tobie oferowane jako dodatkowe pakiety.
 • dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Dinudis oraz analityka i statystyka marketingowa i badanie zadowolenia z usług oraz profilowanie, czyli wykorzystywanie danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści.

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem. Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i reklamy.

W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług, np. informacje które zostawisz odwiedzając nasza stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik, korzystając z usług naszej platformy e-dinudis.pl lub kontaktując się z nami za pośrednictwem chatbota.

Do profilowania wykorzystujemy różne dane na Twój temat:

 • dane związane z korzystaniem przez Ciebie z platformy e-dinudis.pl Przy profilowaniu bierzemy też pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 • dane podane przez Ciebie w związku z przystąpieniem do platformy www.e-dinudis.pl lub w związku z rejestracją w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej.
 • informacje zebrane za pomocą marketingowych plików cookies lub podobnych technologii, pozwalające dowiedzieć się nam, z jakimi treściami zapoznajesz się na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach (jeśli zgodzisz się na zapisanie takich plików na Twoim urządzeniu).
 • informację o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona), jeśli zgodzisz się na użycie przez nas tej informacji dla potrzeb marketingowych.

Do profilowania używamy narzędzi dostarczanych przez wyspecjalizowane podmioty trzecie. Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i reklam, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne. W związku z profilowaniem nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności

W związku z tym, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowanie, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym interesem. Doszliśmy do wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie prawnie naszego uzasadnionego interesu, gdyż:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz rozsądnie się tego spodziewać, indywidualne komunikaty marketingowe (np. e-maile, SMS/MMS, telefon) kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą.
 • Umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i informujemy Cię o tym prawie.

Uważamy, że profilowanie na potrzeby marketingowe nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie śledzimy Twoich działań na obcych stronach internetowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

Uważamy, że oferty i reklamy dostarczane Ci na podstawie profilowania możesz uznać za interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne.  Dla celów marketingowych, w tym profilowania, nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o stanie zdrowia. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci dla celów marketingowych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych zależy od sytuacji. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o Twoją zgodę – do momentu wycofania zgody.

Sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego

Jeśli nie życzysz sobie, żeby Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celu takiego marketingu, możesz zgłosić sprzeciw. Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie i nie wymaga on żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy, i uzyskania od nas informacji w tym zakresie; masz też prawo otrzymania od nas kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy.Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe.W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt z nami zgodnie z pkt 6 niniejszej Polityki.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy  Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-aś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać np. kontaktując się z nami w sposób określony powyżej.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś.W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw wobec takiego przetwarzania może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz kontaktować się z nami w sposób określony w niniejszej polityce prywatnosci.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli:
  • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo
  • wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw bądź gdy nastąpi za Twoją zgodą.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach:
  • jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;
  • cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania;
  • wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 6 Polityki. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii

Witryny i strony internetowe firmy Dinudis Sp. z o.o. mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka) i inne, podobnie działające technologie. Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy w szczególności następujących serwisów (dalej: „Serwisy”): www.e-dinudis.pl oraz ewentualnie innych, o ile powołujemy się w nich na jej zapisy.

Poniżej znajdziesz informacje na temat: plików cookies, jakie wykorzystujemy; technologii Local Storage; dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów, w tym informacje o komunikatach web push.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu ich używamy?

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Podczas dalszego odwiedzania Serwisów przeglądarka wysyła taki plik z powrotem do Serwisu i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Niektóre pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisach i korzystania z ich zasobów.

Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisów przez użytkowników, zapewniają ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji. niektóre cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania potrzeby analityczne i statystyczne dla celów marketingowych. mają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do Serwisów, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies stałe

Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisów i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwisy przechowują ciasteczka z informacją o:

 • wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym,
 • mieście, w którym się znajdujesz, przy założeniu, że wyraziłeś/-aś zgodę na pobranie swojej lokalizacji.

Serwis www.e-dinudis.pl korzysta dodatkowo z ciasteczka zapisującego informację o:

 • stanie aplikacji, w tym o tym, czy zapoznałeś/-aś się z udostępnionym przez nas samouczkiem dotyczącym sposobu korzystania z wyszukiwarki. Informacje dotyczące stanu aplikacji przechowywane są do momentu zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące od zewnętrznych podmiotów, współpracujących z naszymi Serwisami. Nasze Serwisy wykorzystują pliki służące do zbierania danych na potrzeby analiz i statystyk dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z Serwisów oraz pliki cookies marketingowe.

Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty w naszym Serwisie (jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona w ten sposób, że akceptuje pliki cookies z naszego Serwisu).

Do tego celu korzystamy z narzędzi, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszych Serwisów:

 1. Google Analytics – narzędzie, które służy do liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisów lub jakie ich części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników.Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie.Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Twoim urządzeniu pod tym  adresem.
 2. Hotjar – narzędzie wykorzystujące pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o:
  • zachowaniu naszych użytkowników na stronie, np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności – to pozwala nam tworzyć i utrzymywać Serwisy w zgodzie z preferencjami użytkowników,
  • urządzeniach naszych użytkowników (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).

  Hotjar przechowuje wyżej wymienione informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do ustalenia tożsamości poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 3. Synerise – narzędzie dostarczane przez Synerise SA, wspomagające działania mające na celu automatyzację procesów marketingowych oraz sprzedażowych, w tym przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych oraz ich złożoną analitykę w tzw. modelu wielokanałowym – czyli w modelu pozwalającym dotrzeć do użytkownika poprzez różne kanały (np. strony internetowe, powiadomienia web push, SMS, MMS, e-mail, czat, telefon itd.) i różne urządzenia (np. komputer, smartfon, tablet, telefon), z których użytkownik korzysta.Pliki cookies pochodzące od Synerise gromadzą informacje o zachowaniach osób odwiedzających nasze Serwisy, w tym o przeglądanych przez nich treściach. Informacje zebrane przez pliki cookies Synerise są wykorzystywane do profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego – po to, aby przedstawić Ci treści i oferty dostosowane do Twoich potencjalnych zainteresowań.
 4. Google Ads – system reklamowy firmy Google, umożliwiający emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense.
 5. Facebook Ads – jest to system reklamowy Facebooka, umożliwiający tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej Facebook, Instagram, Messenger i Audience Network Facebooka.

Cookies reklamowe

Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

Czy cookies są niebezpieczne?

Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możesz wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Twoich preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 • w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w szczególności:

W przypadku urządzeń mobilnych:

Dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów

Local Storage

Serwisy korzystają także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji udostępnianych przez Twoją przeglądarkę. Zapiszemy tu informację o wybranych przez Ciebie szkoleniach tak, abyś przy kolejnym wejściu nie musiał/-a dokonywać ich ponownego wyboru.

W Local Storage przechowujemy również wybrane przez Ciebie wyszukania, tak aby po ponownym ich wpisaniu wyświetliły się w podpowiedzi i – tym samym – aby Twoje wyszukanie było szybsze.

Local Storage przechowuje dane bezterminowo, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień domyślnych lub ręcznego dokonania zmian w pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz na stronie pomocy przeglądarki, z której korzystasz.

Powiadomienia web push

Czym są powiadomienia web push?

Powiadomienia web push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie Twojego urządzenia. Dla nas jest to jedno z narzędzi o charakterze marketingowym, wspierających komunikację z Tobą. Dla Ciebie jest to źródło wiedzy o naszych usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.

W jaki sposób mogę je włączyć?

Otrzymywanie komunikatów web push wymaga Twojej zgody. Po wejściu na stronę Serwisu zapytamy Cię o to, czy chcesz otrzymywać od nas powiadomienia. Poprosimy Cię również o zapoznanie się z opisanymi tu informacjami. Jeżeli będziesz zainteresowany, kliknij „Zgadzam się” – to umożliwi nam przesyłanie interesujących Cię treści nawet wtedy, kiedy opuścisz naszą stronę.

W jaki sposób mogę zrezygnować z powiadomień?

Możesz odwołać swoją zgodę i tym samym zrezygnować z otrzymywania powiadomień w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Żeby to zrobić wystarczy, że zmienisz ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dla przykładu możesz to zrobić w następujący sposób:

Google Chrome

Należy wejść w Ustawienia przeglądarki > Zaawansowane > Ustawienia treści > Powiadomienia. Wówczas w pasku przeglądarki będzie to adres chrome://settings/content/notifications. Na liście możemy znaleźć wszystkie strony, na których wyraziliśmy zgodę na powiadomienia push. Jeśli chcemy zrezygnować z ich subskrypcji, wystarczy z menu wybrać Usuń.

Firefox

Po wejściu w Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo wyszukujemy sekcję Uprawnienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym wybieramy opcję Blokuj.

Chrome Android

Po wejściu do przeglądarki Chrome, na prawo od paska adresu klikamy Więcej > Ustawienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym „odznaczamy” wybrane.

Google Tag Manager

Nasze serwisy internetowe korzystają z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby.

Jednakże, Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager. Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zmiany Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0